Condicions generals

 • Totes les comandes de productes acceptats per RedesDeportivasOnline ho són de acord amb les següents Condicions Generals de Venda que formaran part del Contracte de Venda.
 • L'acceptació dels productes implicarà l'acceptació d'aquestes Condicions Generals de Venda.

A - PREUS I PAGAMENTS

 • Els preus reflectits a la nostra web de RedesDeportivasOnline inclouen l'IVA
 • RedesDeportivasOnline es reserva el dret de variar el preu dels articles sense previ avís de acord amb les condicions del mercat. Els preus publicats en el nostre catàleg no constitueixen una oferta i per tant obligació de ser subministrats a aquest preu en tots els casos.
 • En el cas de pagament per ingrés en compte o transferència bancària el comprador haurà d'utilitzar els següents dades indicant el número de comanda i el seu nom:
 • COMPTE Bankia ;

  IBAN: IBAN: ES22 2038 6348 48 6000105631

 • BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX

 • Aconsellem al comprador que utilitzi aquest sistema de pagament que esperi a que li comuniquem la disponibilitat de tots els productes de la seva comanda abans de procedir a l'ingrés.
 • Es pot realitzar la compra directament amb tarjeta de crèdit vía TPV.
 • Es pot realitzar el pagament a través de la plataforma Paypa amb un recàrrec del 4%.
 • També pot pagar Contra Reemborsament si bé l'empresa pot demanar un 20% del valor del producte com a senyal si el preu del producte és elevat o depenent de l'article del que es tract.  El reemborsament té un recàrrec de 4 €
 • En la compra d'alguns productes RDO es reserva el dret a no enviar mitjançant reemborsament.

B - DISPONIBILITAT DE PRODUCTES

 • RedesDeportivasOnLine utilitzarà els seus millors recursos per complir amb les dates pactades de lliurament, però aquestes no seran més que estimatives, per la qual cosa no afecten la naturalesa d'aquest contracte. Si algun dels productes no està disponible en el moment de la comanda automàticament ens aprovisionem del mateix el més aviat possible per poder realitzar l'enviament. Si el reaprovisionament es retarda per errors en el control d'estoc per part de els fabricants o proveïdors, comunicarem amb el client com més aviat millor per informar de quins productes alenteixen l'enviament i la seva possible solució.

C - PROPIETAT I RISC

 • Tots els productes romandran en propietat RedesDeportivasOnline fins que no es vegi satisfet el pagament total de l'import dels mateixos exceptuant en el pagament contra-reemborsament.

D - VARIACIÓ DE DISSENY, ESPECIFICACIONS O CONTINGUT

 • Es poden produir variacions menors en les especificacions, contingut del paquet, els colors o disseny, respecte de la informació gràfica provocats pels continus canvis a què els fabricants sotmeten als seus productes, variacions que no s'habilitaran el comprador a rescindir aquest contracte. Les imatges que il.lustren els productes són orientatives.

E - RECLAMACIONS

 • No s'admetran ni hi ha responsabilitat de danys (incloent-hi els ocasionats durant el transport) o fallades en el funcionament dels productes tret que el comprador ho notifiqui per correu electrònic i / o telèfon al venedor abans de les 24 hores posteriors a la data de recepció dels productes.
 • No s'admetran reclamacions ni hi ha responsabilitat per productes que difereixin en quantitat o especificacions dels donats el comprador a no ser que el comprador ho notifiqui via eMail abans de 24 hores següents a la data de recepció dels mateixos.
 • En el cas de fabricants que ofereixen serveis de suport i garantia directes, el comprador accepta l'obligació de dirigir-s'hi en cas de qualsevol reclamació.

F - ENVIAMENTS

 • Les despeses d'enviament variaran en funció del pes i volum dels productes adquirits. Podrà conèixer exactament l'import de les despeses de enviament corresponents a la seva comanda directament des de la nostra web abans de confirmar la seva comanda.
 • Les comandes s'enviaran mitjançant un servei de missatgeria, el qual garanteix el lliurament en un termini (des de la seva recollida a les dependències de RedesDeportivasOnline) no superior a les 24/48 hores per a enviaments a la península i 48/72 hores en cas d'enviaments a les Illes Balears. Aquests terminis s'entenen en hores laborals. Pel que poden variar d'1 dia natural a 6. De totes maneres els comandes solen arribar en la majoria dels casos dins dels dos dies laborals posteriors al de enviament.
 • Les comandes superiors a 300 € no pagaran despeses d'enviament, excepte en el cas de les matalassos

G - TERMINIS DE LLIURAMENT

 • El termini de lliurament pot variar en funció de la disponibilitat dels productes. Per als productes en estoc, el termini de lliurament habitual de 7-10 dies laborals aproximadament. En qualsevol cas, l'enviament es processa al més aviat possible en lògic interès de ambdues parts.
 • En el cas de comandes de diversos productes es procedirà a realitzar un únic enviament quan estigui disponible tot el material, excepte en el en el cas que el client ens indiqui de forma expressa el contrari.
 • Per a aquells productes que no es trobin en estoc se li facilitarà al comprador, mitjançant correu electrònic o trucada telefònica, el termini de lliurament aproximat que el fabricant o proveïdor ens hagi comunicat, i se li mantindrà informat de qualsevol variació que pugui sorgir d'aquest termini.

H - DEVOLUCIONS I GARANTIA

 • La nostra principal garantia és la satisfacció total del client amb nostres productes de manera que si, un cop rebut, aquest no respon als seus expectatives o bé simplement s'ha tractat d'un error, disposarà de 7 dies per fer la devolució. En aquests casos, RedesDeportivasOnline retornarà l'import de la compra a excepció de les despeses d'enviament que aniran a compte del client. Per poder realitzar la devolució serà requisit indispensable que tant el producte com el seu embalatge estiguin en perfectes condicions. Xarxes Esportives Online es reserva el dret d'acceptar aquelles devolucions que no compleixin amb aquesta condició.
 • En el cas que l'enviament no arribi en perfectes condicions o que hagi hagut un error per part de RedesDeportivasOnline, el client tindrà dret a demanar que se li reenviï el producte sense cost addicional per la seva part o que se li restitueixi l'import total de la compra inclosos els despeses enviament, un cop el producte hagi estat retornat a les nostres instal.lacions i s'hagi comprovat la incidència. En el cas que l'enviament hagi sofert danys durant el transport, el client haurà FER-HO CONSTAR en el moment de L'ENTREGA INDICANT EN EL REBUT DE L'AGÈNCIA QUALSEVOL ANOMALIA, COM: RUPTURA, esquinçaments, ETC ... i porteriormente a RedesDeportivasOnline abans de les 24 hores naturals posteriors a la seva recepció mitjançant correu electrònic amb el justificant de l'agència. En aquest cas, RedesDeportivasOnline s'iniciarà el procediment de reclamació a la companyia de transports per substituir la mercaderia danyada sense càrrec addicional al client.
 • Un cop analitzada la seva petició se li enviaran per correu electrònic les instruccions necessàries per realitzar la devolució. Un cop rebut i comprovat l'estat del producte es procedirà a realitzar l'abonament corresponent mitjançant transferència bancària al compte que el client especifiqui.
 • Els defectes de fabricació o el mal funcionament dels productes queden emparats per la garantia del fabricant. No obstant això, RedesDeportivasOnline facilitarà i accelerarà en la mesura del possible la tramitació d'aquesta garantia i en els casos que sigui possible, procedirà a la substitució dels mateixos sense necessitat d'esperar la resposta del fabricant o proveïdor.
 • Les despeses d'enviament fins a les nostres instal.lacions produïts per possibles tramitacions de garantia dels nostres productes seran a càrrec del client. Les despeses d'enviament al client dels possibles canvis de productes per tramitació de garantia seran a càrrec de RedesDeportivasOnline.
 • Aquesta garantia en cap cas podrà ser menor de 24 mesos en cap de nostres productes sempre que sigui sotmès als usos i en les condicions per als que va ser fabricat. Dins d'aquest període el client podrà emparar si així ho desitja en la garantia directa del fabricant. En cas de ser major a 24 mesos serà el fabricant qui donarà la garantia directa en tots els casos que encara existeixi.

I - POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT

 • En aquesta secció, RedesDeportivasOnline informa als usuaris sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal-des d'ara DP (Dades Personals) perquè els usuaris determinin voluntàriament el fet de facilitar els que se'ls puguin requerir.RedesDeportivasOnline es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits s'anunciaran en aquesta web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
 • acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que DP recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers i bases de dades de RedesDeportivasOnline, sent utilitzats únicament per al seu ús intern. Excepte en els camps en què es s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre DP són voluntàries, sense que la falta de contestació impliqui una minva en la qualitat o quantitat de els serveis corresponents, llevat que s'indiqui el contrari.
 • L'Usuari garanteix que els DP facilitades a RedesDeportivasOnline són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.
 • La recollida i tractament automatitzat de les DP té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb RedesDeportivasOnline la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l'usuari decideixi subscriure, donar-se de alta, o utilitzar l'adequació d'aquests serveis a les seves preferències i gustos, l'estudi de la utilització dels serveis, el disseny de nous serveis relacionats, l'enviament d'actualitzacions, l'enviament per mitjans tradicionals i electrònics d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per RedesDeportivasOnline, actualment i en el futur.
 • RedesDeportivasOnline ha adoptat els nivells de seguretat de protecció dels DP legalment requerits, i procura instal lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori d'aquests DP.
 • Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets de accés, cancel.lació, rectificació, així com el dret a ser informats de la utilització de les seves dades contactant amb RedesDeportivasOnline a través del correu electrònic
 • info@redesdeportivasonline.com o el teléfono 925 366 087

 

Gràcies per confiar en la botiga de RedesDeportivasOnLine